11 Haziran 1913 İttihatçı Kabinenin Dağılması

İttihatçılar 23 Ocak Darbesinin ardından Kamil Paşa’yı sadaretten uzaklaştırarak yerine Mahmut Şevket Paşa’yı getirdiler. Bu sefer, Mahmut Şevket Paşa hem Harbiye Nazırı hem de Sadr-ı âzamdır.


23 Ocak-11 Haziran 1913 tarihlerinde faaliyet gösteren kabinede Ermeni (ve Rum) nazırlara yer verilmesi konusunda bir anlaşma yapılmıştı.6 Ağustos 1908'den sonraki kabinelerde çoğunlukla bir Ermeni ya da Rum yer almış ve bunlar Nafıa, Orman, Maden ve Ziraat Nazırı olarak görev yapmışlardı. Ancak, Birinci Balkan Savaşı'nın kritik aylarında Hariciye Nazırı Gabriel Efendi Noradunciyan idi. İttihatçılar, bu kadar hassas bir mevkide bir gayrimüslimin bulunmasını doğru bulmayarak onu görevden aldılar. Sadece ilk İttihatçı kabinede) Rum yoktu; onun yerini önce Kutzo-Vlach (Batzarya Efendi), sonra da Suriyeli bir Protestan olan Süleyman Bustani almıştı. (Ahmad, 1999:118)


Darbe ile sadrazamlık makamına gelmiş olan Mahmud Şevket Paşa, Hürriyet ve İtilafçı muhaliflerin düzenledikleri bir suikast neticesi 11 Haziran 1913'te hayatını kaybetti. İttihatçılar, suikastı muhalefetin bastırılması açısından ustaca kullandılar. Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin önde gelenleri sürüldü. Kurtulanlar yurtdışına kaçtı. Suikast sonrasında başlatılan tahkikat neticesinde cemiyete muhalif tavırları ile tanınan gazeteler kapatılırken, gazeteciler de Sinop'a sürgüne gönderildi.

Güncel Haberler