TÜRK AYDINI NEDEN EMPERYALİST SEVER?


Mehmed Mazlum Çelik’in “Sultan Abdülhamid ile Türk aydınları arasında Afrikalı gerillalar ve bildiri krizi” başlıklı makalesinde yer verdiğine göre; Afrika’da İngilizlerin sömürge savaşlarından birinde Osmanlı Döneminin tanınmış bazı aydınları İngiltere tarafında saf tutar ve İngiltere büyükelçisine hitaben ortak bir bildiri/mektup kaleme alırlar.

İçlerinde Tevfik Fikret’in de bulunduğu bu ekipten ve olaydan yazar şöyle bahsediyor: Bu gençler hürriyetin teminatı olarak gördükleri İngilizleri, Boerler karşısında kazandıkları zaferi kutlamak bir bildiri hazırladı.

Başını İsmail Kemal'in çektiği bu imzacı aydınların içerisinde Tevfik Fikret, Samipaşazade Sezai, İsmail Safa ve Mehmet Rauf gibi kalburüstü isimler bulunuyordu.

Tevfik Fikret, birkaç edebiyatçı arkadaşıyla İngiliz Elçiliğine gitmiş ve Türkiye'nin Afrika vahşilerine uygun bir muameleye, istilâ ve kılıçtan geçirilmeye tabî tutulmasını İngiliz sefirinden istemişlerdi.

Bildiri, “Majestelerinin Elçisi Sir Nicolas O'Conor Cenablarına” diye başlıyor ve  “İşte bu vazife-i mukaddeseyi Osmanlı şebbanı nâmına imza eder ve hissiyat-ı ihtiramkârânemizin kabulüyle devlet-i metbualarına arzını niyaz eyleriz.” Diye hitama eriyordu.

………………..

Sultan Abdülhamid, bildiriye imza atan aydınları affetmedi. Önce imzacılar tutuklandıysa da İngilizlerin araya girmesiyle birçoğu sürgüne gönderilerek affedildi. (Mehmed Mazlum Çelik, 18 Haziran 2021, https://www.indyturk.com)

Güncel Haberler