BU HAYAT SENİN Prof.Dr Mustafa Samastı**

Prof.Dr Mustafa Samastı**

Yeryüzünde hak ve adalete uymayan sistemler bir bir yıkılıyor...

 

İnsanlık yeni arayışlar, yeni umutlar peşinde...

 

Bu hayat senin! ... Güzellikleri, çirkinlikleri, kazancı ve kaybı da... Onu cennete yahut cehenneme çevirmek senin elinde.

 

İnsan mücerret düşüncesiyle değil icraatıyla varlığını gösterir. Görev ve sorumlulukların ihmali zulüm ve haksızlıkları güçlendirir. Yaptıkların kadar yapmadıklarından da mesulsün. Çevrene alakasız kalamaz, insani vazifelerinden sıyrılamazsın.

 

İdealden mahrum, topluma verecek mesajı, uygulayacak programı olmayanlar vesayet altında yaşamaya mahkûmdur.

 

İnsan ne için yaşıyorsa onun değerince yükselir; tercihleri ve teşebbüs gücü nisbetinde hayatta söz sahibi olur.

 

Hayat harekettir, canlılıktır...

 

“İnsana ancak kendi kazandığı vardır.”

 

Bize en uzak duygu ümitsizlik ve karamsarlıktır.

 

Zillette oluşumuz gayretsizliğimizdendir.

 

Şer güçlerin beynelmilel kuruluşları karşısında başarı göstermenin temel şartı birlik ve organizasyondur. Az da olsa organize topluluklar, kalabalıklara daima üstündür. Bütünlüğünü kaybeden cemiyetler ezilmeye mahkûmdur.

 

Sömürü ve tahakkümden kurtulabilmek, ancak hayatın bütün sahalarını kendi kontrol ve programımıza almamızla mümkündür. Şahsiyetimize kavuşmanın, bize intikal etmiş kültür mirasının korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesinin yolu budur.

 

Bu gayeyi tüm benliğimizle benimseyip omuzlamaksızın hedefe ulaşacağımızı düşünmek hayalle uğraşmak demektir.

 

Bize ait görevleri başka birileri mi yapacak! Hakikat aksi olduğu halde aklımızın ve gücümüzün bize eksik verildiğini veya bize tahakküm edenlerin çok daha üstün yaratıklar olduklarını mı sanıyoruz!

Zaaflarımızdan kurtulma yolunda, yüzyıllardır aramıza sokulmuş sun’i ayrılıkları sevgi bağlarıyla kardeşliğe, birliğe dönüştürmek en büyük gücümüzü oluşturacaktır.

 

Aynı gaye için çalışanlar arasında birlik ve yardımlaşmayı temin edecek faaliyetlere önem verilmelidir. Öze dokunmayan görüş ayrılıkları ve metod farklılıklarıyla uğraşmanın faydası yoktur. Hizmetlerin inkişafında en etkili yol insanlara güzel örnekler sunabilmektir.

 

İnsanların hatalarıyla değil güzel yönleriyle ilgilenelim. Gereksiz tartışmalar yerine ciddi işlerle uğraşalım.

 

“İşlerin en güzeli az da olsa devamlı olanıdır”. Ani heyecanlarla fevri reaksiyonlar yerine, tedrici, köklü ve sistemli bir program benimsenmelidir. Gelişmeleri temkinle takip ederek gösterişten uzak, yapıcı, aktif ve açık bir tavır izlememiz; şartlar ve imkânlar ölçüşünde hareket etmemiz gereklidir.

 

Başlayan hareket yolda kalmaz; başlangıçta zayıf olsa da zamanla olgunlaşır, eninde sonunda hedefine ulaşır. Hak davada harcanan emekler, dökülen terler yerde kalmaz, ekin taneleri gibi toprağı deler, kat kat ürünlerle sahibine döner. Her şeyin fani olduğu bu âlemde ebediyete intikal edecek gerçek zenginlik budur.


* Bir Bilge Hekimin Zamana Şahitliği, Tefekkür Düşünce Merkezi, İstanbul,2021

**Prof.Dr Mustafa Samastı

Prof. Dr. Mustafa Samasti 1951 yılında Hasanbey'de doğdu. İlkokul'u Büyükyoncalı İlkokulu'nda Ortaokul ve Lise'yi Vefa Lisesi'nde okudu.

1975 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'da uzman oldu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 1987 yılında doçent oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 1996 yılında Profesör oldu.Klinik Mikrobiyoloji, Bakteriyoloji, Dezenfeksiyon, Hastane İnfeksiyonları üzerine çalışmalar yaptı.

SAĞLIK-SEN İstanbul İl Başkanlığı yapmış olup halen Kutup Yıldızı Sağlık Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısıdır.

Uluslararası ve ulusal makalelerinin yanı sıra yayınlanmış kitapları da bulunan Prof. Dr. Mustafa Samastı İngilizce ve Almanca bilmektedir.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda Öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı iken emekli olmuştur.

 
Güncel Haberler