11 Temmuz1882: İngilizlerin Mısır'ı İşgal Etmesi

Mısır hidivi (vali), İsmail Paşa’nın gayretleri ve Fransa’nın desteğiyle 1869 da Kızıldeniz ile Akdeniz i birleştiren Süveyş Kanalı açıldı. Böylece coğrafi keşiflerle önemini yitiren Mısır ve Akdeniz ticareti yeniden canlandı.

Berlin Konferansı sırasında Osmanlı çıkarlarını destekleme karşılığı Kıbrıs’ın yönetimi İngiltere ye bırakıldı (1878). İngiltere böylece Süveyş Kanalı’nı kontrol etme imkânını elde etti. İngiltere kanalın açılmasıyla önemi daha da artan Mısır ı işgal etti (1882).Böylece Uzak Doğu’daki sömürgelerine giden yolların tam güvenliğini sağlayabilecekti.

Tarihçi Ahmet Cevdet Paşa da bu olayı şöyle anlatır: Ne kadar ibret ve hayretle karşılanacak hallerdendir ki daha birkaç yıl önce topraklarını Rusya' dan ve Avusturya' dan korumak İçin Fransa'dan medet uman ve  her halinden kuşkulandığı İngiltere'ye karşı güvenilir bir müttefik arayan Osmanlı devleti, Avrupa'da olayların umulmayan gelişmesi üzerine, Mısır'ı Fransa'dan geri alabilmek İçin İngiltere'nin ve yardımına başvurmuş oldu. (Ahmet Cevdet Paşa,1973:4)

İskenderiye de Fransız İşgalinden kurtarılmıştı ama bu Mısır seferine yardım eden İngilizlerin elinde buluyordu. (Ahmet Cevdet Paşa,1973:31)

Güncel Haberler