‘Peygamber Efendimizin Ticari Ahlakı’ Video Filmi Yapıldı


Tefekkür Danışmanlık, kurulduğu günden itibaren gerek dijital alanda gerekse matbuat alanında çeşitli faaliyetlere imza atmıştır. Tefekkür Danışmanlık, ‘Peygamber Efendimizin Ticari Ahlakı’ konu alan 15 adet video filmi üretip sosyal medyada izleyicinin dikkatini sunmuştur.

Yaşadığımız güncel hayat, bir çok  kadim değerler manzumesinden kopuk kaotik bir ortam haline gelmiştir. Kadim değerler manzumesinden kopmuş bir toplumun, sağlıklı bir gelecek kurması mümkün değildir.

Bahsettiğimiz yozlaşma, iktisadi hayatımızı da kuşatmakta, bu büyük kuşatma, her gün yeni iflaslara, ortaklıkların bozulmasına, şirketlerin çıkmaza girmesine sebep olmaktadır.

Toplumdaki  bu anlamda gidişle ilgili çözümler üretmek üzere 1 Haziran 2021 tarihinde kurulmuş şirketimiz, iktisadi hayatımızda temel değerleri tekrar gündeme getirmek üzere, ‘Peygamber Efendimizin Ticaret ve İktisat ile ilgili öğretilerinden oluşan 15 menkıbeyi’ kısa videolar haline getirmiştir.

Projemiz  özgün bir çalışma olup, müzikleri, seslendirmesi ve resim çizimleri poje kapsamında özel olarak yaptırılmıştır.

Kısa filmlerden oluşan menkıbe videoları, dijital ortamda yayınlanabilecek ve yayılabilecek bir durumdadır.

Bu menkıbeler, iktisadi hayatımızdaki yaşanan sorunlarla ilgili, toplum olarak fabrika ayarlarına dönebilmemiz için, bir hatırlatma mesajı olabilecektir.Güncel Haberler